Sæsonpladser

- Humlum Camping regelsæt

Hunde er gratis

2 legepladser

Vandpark

Minigolf

Smuk natur

Smuk udsigt

Isbutik

Havn

Fiskning

Regler for sæsonpladser

I henhold til brandvedtægtens 3-meters regel skal vogn og telt m.m opstilles, så det ikke forringer naboens opstillingsmulighed. Der skal være mindst 3 meter mellem din og din nabos vogn/telt, På pladsen må der ikke lægges stenfliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres. Alle løse genstande skal fjernes ved afrejse, står vognen på pladsen efter 1/11, skal forteltet tages ned så teltet ikke flyver væk og beskadiger andre vogne. Efter 1/11 skal redskabsteltet sikres med ekstra barduner eller fjernes helt.

Gæster & gæstekort

Overnattende gæster skal betale ½ pris af normal overnatningspris og skal meldes den dag de ankommer. Dagsgæster har gratis adgang, børnebørn under 18 år overnatte gratis –over 18 år skal der betales ½ pris af overnatningspris. Det er forbudt at lukke gæster ind på dit eget kort, og hvis du har en gæst, der kører ind, skal du selv parkere udenfor. Der kan kun holde én bil parkeret på din plads, parkering på nabopladsen er forbudt.

Du har egen strømmåler. Udlånes vognen skal det meddeles i informationen, gæsterne skal indskrives som gæste campister og betale ½ pris af overnatningsgebyr. Strømforbruget går på fastliggerens måler. En sæsonplads lejes for én sæson og elforbruget betales pr. måler senest ved sæsonens afslutning. Pris for strøm kan ændres uden varsel.

Affald håndtering

Der er opstillet containere til glas, flasker og DAGRENOVATION. Brug genbrugspladsen til storskrald. Det er gratis. Det er forbudt at efterlade affald på pladsen.

Hund

Hunde-høm-høm skal samles op med det samme, på pladsen/hunde ø og høm-høm posen skal smides i en skraldespand, Vores hunde ø må hunden være uden snor forudsætning af at den er under fuld kontrol.

Lejemålet

Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode. Der gives ingen form for økonomisk kompensation ved fraflytning i utide. Opsiges en lejer ved fraflytning pga. misligholdelse af aftalen eller af anden årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje. Leje på en campingplads er ikke omfattet af Forbrugeraftalelovens § 18, stk., 2, pkt. 12. Græsplæneklipning Det er lejers ansvar at klippe græs, kanter omkring campingvogn/fortelt samt på hele den lejede plads (husk på det inden, I tager hjem). Græs og kanter klippes mindst hver 2 uge. Der er stillet el plæneklipper til rådighed. Husk af levere den tilbage efter brug. Ser du nogen begå hærværk, bruger vores faciliteter forkert eller du mener, at de opfører sig uacceptabelt – sig det øjeblikkeligt i receptionen. Så behøver du ikke selv blive involveret. Vi ordner det. Ro- og orden. Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Du kan ikke køre ind eller ud i dette tidsrum og må i stedet parkere på parkeringspladsen udenfor bommen.

Hvis du har købt pladsen for en hel sæson, samt vinteropbevaring til kommende sæson. Så skal vognene være fjernet minimum en måned før kommende sæson. ! OBS: Vinteropbevaring betales ikke tilbage, hvis sæsonen er opsagt.

Salg af campingvogn

Ved salg af campingvognen kan pladsen ikke overdrages eller med-sælges, før du har snak med lejrchefen og aftalt, hvordan du gør det bedst.