Vandreturer

FUR

Det højtliggende bakkeland blev formet af en fremrykkende gletchertunge under sidste istid. Isen pressede lag fra under- grunden op i et system af randmoræner, der kan følges fra Nordmors over Fur til Himmerland. I kystklinterne og i molergravene kan randmorænes indre opbygning studeres.

Klosterheden

Alene på grund af størrelsen er Klosterheden og Kronheden plantager et besøg værd. Med et samlet areal på ca. 6.400 ha udgør de et af de største skovområder i Danmark.

Kilen, Resenborg og Hornet

Kilen er en fire kilometer lang brakvandssø, der har en gennemsnitsdybde på 2,9 meter og en maksimumdybde på 6,5 meter. En vejdæmning har siden 1856 skilt fjordarmen fra resten af Limfjorden.
Det varierede og kuperede terræn med skove og skrænter gør området til en stor naturoplevelse. Kilen er en del af en såkaldt tunneldal, der er dannet af smeltevand fra sidste istid. Fugle har gode vilkår på og omkring Kilen, og det er i dag et spændende område at iagttage vandfugle.
Området er fredet.

Spøttrup Sø og Geddal Strandenge

I begyndelsen af 1800-tallet afsnørede Limfjorden en stor brakvandssø, “Lillefjorden”, bag en naturlig strandvold neden for Geddal by. l løbet af de næste 100 år blev der aflejret mere og mere sand og grus, så “Lillefjorden” efterhånden blev omdannet til et strandengsområde.

Klosterheden

Tilplantningen af Husby Klitplantage blev påbegyndt i 1858 som led i dæmpning af sandflugten, der dengang gav store problemer. Plantagen er i dag på ca. 1.100 ha eller 11 km2

Stråsø Plantage

Midt mellem Holstebro, Herning og Ringkøbing ligger nogle af landets største skov- og hedearealer. Der er kun få huse og veje i området, så stilhedenog de store vidder virker overvældende, hvis du til fods bevæger dig ind i detspændende område. Stråsø Plantage udgør en væsentlig del af området.

Har du også set?